Femmine

Condividi su: Facebook Twitter

Heldina di San Nicolo's end Alias Hurka

HD A ED 0
PCRPRA N/N Clear
Visita oculistica annuale ok

DNA depositato

Clara San di Nicolo's end Alias Flaca

HD A ED 0
PCRPRA N/N Clear
Genotipo EE
Visita oculistica annuale ok

Violetta Alias Elena

HD A ED 0
PCRPRA N/N Clear
Genotipo Ee
Visita oculistica annuale ok


Bora alias Tempesta >HD A ED 0
EIC N/N

Pcrd-PRA N/N

DMN N/N

DM N/N

OSD N/N

HNPK N/N

NANISMO N/N

Visita oculistica annuale ok